AND International Publishers

AEX:AND, NL0000430106
1,360 15:57
-0,020 ( -1,45% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 5,997,281,381,00
Operationele kosten 7,054,365,565,26
Afschrijvingen 3,190,892,152,40
BedrijfsResultaat 5,373,49-3,803,65
Resultaat voor belastingen 5,293,47-3,813,68
Belastingen 0,210,69-0,96-0,56
CashFlow 0,722,40-2,83-2,23
Nettowinst 5,092,78-2,85-3,11

Balans (x 1.000.000)

  201620172018
Materiële activa 0,110,070,03
Immateriële activa 13,6511,9610,13
Financiële activa 0,000,000,00
Vaste activa 14,1413,4012,10
Voorraden 0,000,000,00
Debiteuren 0,640,500,33
Overige vorderingen
Liquide middelen 6,944,112,19
Vlottende activa 7,594,612,52
Totaal activa 21,7318,0114,62
Gewoon kapitaal 20,3416,8813,64
Preferent kapitaal 13,098,356,61
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 0,260,230,19
Kortlopende schulden 1,130,910,79
Totaal passiva 21,7318,0114,62

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 909510257
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 3.7303.7303.7303.730
Winst per aandeel 1,360,75-0,76-0,84
Dividend per aandeel 0,150,150,000,00
Cashflow per aandeel 0,611,00-0,49-0,44
Intrinsieke waarde per aandeel 4,715,304,533,66
Koers-winstverhouding 6,1411,72-8,80-3,05
Dividend rendement (%) 1,801,710,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 28,0913,67-16,86-22,81
Koers einde boekjaar 8,358,796,692,56