Ahold Delhaize Koninklijke

AEX:AD334, NL0011794037
21,840 17:38
-0,440 (-1,97%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 49.695,0062.890,0062.791,0066.260,00
Operationele kosten 37.781,0047.978,0047.655,0051.048,00
Afschrijvingen 1.464,001.857,001.816,002.848,00
BedrijfsResultaat 1.335,002.225,002.405,002.293,00
Resultaat voor belastingen 1.077,001.963,002.181,002.184,00
Belastingen 247,00146,00372,00417,00
CashFlow 2.114,00827,00-1.587,00535,00
Nettowinst 830,001.817,001.793,001.766,00

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 11.770,0010.689,0011.147,0010.519,00
Immateriële activa 12.547,0011.634,0012.013,0012.060,00
Financiële activa 1.217,001.072,001.103,001.773,00
Vaste activa 26.298,0023.901,0024.489,0031.920,00
Voorraden 3.288,003.077,003.196,003.347,00
Debiteuren 952,00997,001.027,001.072,00
Overige vorderingen 36,00154,0053,0039,00
Liquide middelen 4.032,004.581,003.122,003.717,00
Vlottende activa 9.977,009.970,008.865,009.570,00
Totaal activa 36.275,0033.871,0033.331,0041.490,00
Gewoon kapitaal 16.276,0015.170,0014.816,0014.083,00
Preferent kapitaal 752,19-559,47-61,84155,99
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 9.602,008.396,008.494,0014.818,00
Kortlopende schulden 10.397,0010.305,0010.021,0012.590,00
Totaal passiva 36.275,0033.871,0033.331,0041.490,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 370.000369.000372.000380.000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.281.2901.246.8101.183.7201.100.730
Winst per aandeel 0,651,481,591,62
Dividend per aandeel 0,570,630,700,76
Cashflow per aandeel 2,262,963,654,95
Intrinsieke waarde per aandeel 12,1411,5611,8512,04
Koers-winstverhouding 30,8212,3913,8813,76
Dividend rendement (%) 2,853,443,173,41
Rendement eigen vermogen (%) 5,1011,9812,1012,54
Koers einde boekjaar 20,0318,3422,0822,30